14 Mart Tıp Bayramı doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart doktorlara tatil mi?

14 Mart 1827’de, II. Mahmut periyodunda, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in teklifiyle birinci cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire ismiyle kurulması, Türkiye’de çağdaş tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Pekala, 14 Mart Tıp Bayramı hekimler çalışıyor mu? 14 Mart tabiplere tatil mi?

14 MART TIP BAYRAMI TABİPLERİ ÇALIŞIYOR MU?

14 Mart Tıp Bayramı gününde hekimler vazife yerlerinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir